Dr. Halmágyi Tibor
publikációs lista

 1. HALMÁGYI T., BAGYINKA T., LÉVAI P.: (1983) A paradicsom tápanyagfelvételi dinamikájának vizsgálata a tenyészidő folyamán. Növényvédelem, 19. 120-123.
 2. HALMÁGYI T., WÁBEL J.: (1984) Vetőmagcsávázás csírakori betegségek ellen durum búzában. Növényvédelem. 20. 510-513.
 3. HALMÁGYI T.: (1984) Lóbab vetőmagcsávázás csírakori betegségek ellen. Növényvédelem. 20. 513-515.
 4. BAGYINKA t., HALMÁGYI T.: (1985) A vöröshagyma komplex növényvédelmi és agrokémiai ajánlása. MÉM NAK Békés megyei NAÁ. 12.
 5. HALMÁGYI T., SZABÓ L.: (1986) Az uborka védelme. Kertészet és szőlészet 34. 8-9.
 6. HALMÁGYI T.: (1987) Adatok az uborkaperonoszpóra biológiájához és az ellene való védekezéstechnológia kidolgozásához. Növényvédelem. 23. 465-469.
 7. HALMÁGYI T., MOCSELINI R.: (1989) Javaslatok az uborka növényvédelmi problémájának megoldásához. Növényvédelem. 25. 275-279.
 8. HALMÁGYI T.: (1991) Ajánlások a szabadföldi uborka növényvédelméhez. In: Növényorvoslás a kertészetben. (12)
 9. HALMÁGYI T.: (1991) Újabb adatok az uborkaperonoszpóra elleni védelemhez. Növényvédelem. 27. 134-137.
 10. HALMÁGYI T.: (1991) Az uborkaperonoszpóra jelentősége, biológiája és a védekezés lehetőségei. Növényvédelem. 27. 471-472.
 11. HALMÁGYI T.: (1991) Ajánlások a szabadföldi uborka növényvédelméhez. Növényvédelem. 27. 555-559.
 12. HALMÁGYI T.:(1992) A védtelen uborka I. Magyar Mezőgazdaság. 47. 7. 13.
 13. HALMÁGYI T.:(1992) A védtelen uborka II. Magyar Mezőgazdaság. 47. 8. 13.
 14. HALMÁGYI T.: (1992) A fólia alatt hajtatott uborka növényvédelme Békésben. Agrofórum. 3. 28-31.
 15. SZABÓ P., VARGA A., BAGYINKA T., HALMÁGYI T. (1993) A palántanevelés növényvédelme a hajtatott zöldségféléknél. Agrofórum. 4. 1. 28-30.
 16. HALMÁGYI T.: (1993) A mezőgazdaság átalakításának hatása a növénytermesztésre és várható következményei Békés megyében. Növényvédelem. 29. 5. 238-243.
 17. CS. SZABÓ I., HALMÁGYI T., TATÁR J.: (1994) 1993 tapasztalatai, tanulságai, növényvédelmi kilátások 1994-re Békés megyében. Növényvédelem. 30. 7. 338-341.
 18. POCSAI E., DOMAK B., KOBZA S., HALMÁGYI T., SZAKÁL M., RÁTAINÉ V. R. (1994) A répa nekrotikus sárgaerűség vírus (rizománia) hazai elterjedésének 1993. évi vizsgálati eredményei. In: Integrált termesztés a szántóföldi kultúrákban. BFNTÁ. 32.
 19. HALMÁGYI T.: (1995) Az uborkaperonoszpóra /Pseudoperonospora cubensis (Berk et Curt.)Rostowzew)/ biológiája és az ellene való védekezés. Doktori értekezés. Gödöllő, GATE
 20. MOLNÁR F., HALMÁGYI T., GÁBORJÁNYI R., BAGYINKA T.: (1996) A szabadföldi uborka növényvédelme. Növényvédelem. 32. 7. 343-359.
 21. NÉMETH J., BALOG B., BAGYINKA T., HALMÁGYI T., GAVALLÉR J., IMRE P.: (1996) Az Erwinia amylovora okozta tűzelhalás Magyarországon. Az 1996. évi tapasztalatok. Integrált termesztés a kertészetben. 17. BFNTÁ, 5-18.
 22. HALMÁGYI T.: (1996) A görög- és sárgadinnye-termesztés aktuális növényvédelmi kérdései. Új Kertgazdaság. 2. 105-106.
 23. HALMÁGYI T.: (1997) Néhány tanács a peronoszpóra és a lisztharmat elleni védekezéshez hajtatott uborkában. Gyakorlati Agrofórum. 8. 1. 57-59.
 24. HALMÁGYI T.: (1997) Gondolatok a hajtatás növényvédelmének jogi szabályozásáról. Gyakorlati Agrofórum. 8. 1. 7-9.
 25. HALMÁGYI T.: Van-e esélyünk a tűzelhalással szemben? Gyakorlati Agrofórum. 8. 6. 15-16.
 26. HALMÁGYI T.: (1997) A permetlékészítés néhány szabálya. Permetezzünk hatékonyan! Gyakorlati Agrofórum. 8. 13. 31-33.
 27. Németh J., Balogh B., Bodor L., Bagyinka T., Halmágyi T., Gavallér J, Imre P. (: Az almatermésűek Erwinia amylovora okozta baktériumos hajtásszáradása és elhalása (tűzelhalás) Magyarországon. Növényvédelem. 33. 385-394.
 28. APONYINÉ G. I., HALMÁGYI T., MOHAI GY.: (1998) Paradicsomvész ’97. Kertészet és Szőlészet. 47. 21-23.
 29. HALMÁGYI T., APONYINÉ G. I., RÁTAINÉ V. R. FEHÉR A., FOLLÁRDT J.: (1999) Legyen jobb búzánk az idén! Gyakorlati Agrofórum. 10. 5. 4-7.
 30. VASAS L, HALMÁGYI T. (1999): Hogyan (tovább) a hörcsög ellen? Gyakorlati Agrofórum. 10. 8. 48-50.
 31. APONYINÉ G. I., CSETE S., HALMÁGYI T. SCHIEDER F., RÁTAINÉ V. R.: (1999) A napraforgó állományvédelmére engedélyezett gombaölő szerek összehasonlító vizsgálata 1999-ben. Gyakorlati Agrofórum. 10. 42-47.
 32. HALMÁGYI T.: A fontosabb szántóföldi növények növénykórtani helyzete 2000-ben. Növényvédelem. 37. (1)13-16.
 33. HALMÁGYI T.: (2002) A Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat helye és feladatai a szakigazgatásban. Növényvédelem. 38. (2) 85-92.
 34. HALMÁGYI T., VÁSÁRHELYI A.: (2008) Zöldség-gyümölcs ellenőrzés – növényvédőszer-maradék. Élelmiszer-biztonság. 6. 1.
 35. HALMÁGYI T. (2011): Növényvédőszer-monitoring vizsgálatok talajban, felszíni és felszín alatti vizekben Magyarországon (megrendelésre (BASF) készült összefoglaló tanulmány)
 36. Varga A., Lőrinczné I.G., HALMÁGYI T. (2018): A napraforgó Zalában is sikernövény, ha okszerű a betegségek elleni védelme. Gyakorlati Agrofórum 29. 84-88.
 37. Benczés B., Lőrinczné I. G., Rábai A., Somody G., Varga A., Wágner G., Halmágyi T. (2020): Szőlősor(s)ok a Dunántúlon, 2019. Gyakorlati Agrofórum 31. 88-92.