Dr. Hódi László publikációs lista

 1. Ilovai Z.- Hódi L. 1995: Az Ambrosia elatior L. mint gyomnövény és ellene való védekezés kérdései. MTA Szegedi Területi Bizottságának kiadványai V. 7-15.
 1.  Hódi L. al. 1995: Tansegédlet a II. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek tanfolyamához. Rácz & Török Bt. Hódmezővásárhely
 1. Gazdagné Torma M. – Hódi L. 1996: Őszibarackosok vegyszeres gyomirtása. Agrofórum 1. 31-32.
 1. Mezei I. – Hódi L. 1998: Varjúmák (Veszélyes tizenkettő). Agrofórum 12: 17-21.
 1. Szeredi A. – Hódi L. 1999: A hazai fokhagyma növényvédelmének hiányosságai. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum, Debrecen, 61.
 1. Szeredi A. – Hódi L. 1999: A fokhagyma vegyszeres gyomirtásának kérdőjelei. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum, Debrecen, 50.
 1. Hódi L. – Gazdagné Torma M. 1999: Az Iva xanthiifolia Nutt. allelopatikus hatásának vizsgálata. Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok, Debrecen, Növénytermesztési Szekció, Proc. 181-186.
 1. Hódi L. 1999.: Egy újabb fenyegető gyomnövény, az Iva xanthiifolia Nutt. Csongrád megyei elterjedése Budapest, Növényvédelmi Tudományos Napok, 1999. február 23.
 1. Hódi L. –Torma M. 2000: Efficcacy of some herbicide active ingredients on Iva xanthiifolia Nutt. in laboratory trials. Z. PflKrankh. PflSchutz, Sonderh. XVII, 603-605. IF:0.526
 1. Hódi L. – Gazdagné Torma M. 2000: Adatok az Iva xanthiifolia Nutt. Csongrád megyei terjedéséről. Növényvédelem XXXVI, 5-7.
 1. Hódi L. 2000: Adatok az iva (Iva xanthiifolia Nutt.) csírázásbiológiájához. Budapest, Növényvédelmi Tudományos Napok, 2000. február 22-23.
 1. Hódi L. 2000: Imidazolin- ellenálló kukorica hibridek gyomirtási tapasztalatai Csongrád megyében. Keszthely, X. Növényvédelmi Fórum, 2000. január 26-28
 1. Torma M. – Hódi L. 2000: Reproduction biology of Yelow Mignonette (Reseda lutea L.) Z. PflKrankh. PflSchutz, Sonderh. XVII, 159-165. IF:0.526
 1. Hódi L. – Molnár F. 2000: Az iva (Veszélyes tizenkettő). Agrofórum 11, 45-48.
 1. Torma M. – Hódi L. 2000: A vöröshagyma integrált gyomirtása. Agrofórum 11:12-14.
 1. Hódi L. 2001: A gyomirtó szeres kezelések időzítésének és túladagolásának hatása néhány imidazolinin toleráns kukoricahibridre. Magyar Gyomkutatás és Technológia II. 2. 41-45.
 1. Hódi L. – Torma M. 2002: Germination biology of Iva xanthiifolia Nutt. Z. PflKrankh. PflSchutz, Sonderh. XVIII, 219-224. IF:0.322
 1. Hódi L. – Torma M. 2002: Investigation of competitive characters of Iva xanthiifolia Nutt. through growth analysis. 12th EWRS Symposium Wageningen 298-299.
 1. Torma M. – Hódi L. 2002: A vöröshagyma integrált gyomirtása. Wellmann Oszkár Tudományos Tanácskozás, Hódmezővásárhely
 1. Torma M. – Hódi L. – Rozik É. 2002: New herbicides in onion. 12th EWRS Symposium Wageningen 218-219.
 1. Torma M. – Hódi L. 2002: Reproduction biology of some important monocot weeds in Hungary. Z. PflKrankh. PflSchutz, Sonderh. XVIII, 191-196. IF:0.322
 1. Hódi L. 2003: A magyarországi herbicid használat tendenciái az engedélyezett gyomirtó szerek tükrében. Magyar Gyomkutatás és Technológia 1:81-85.
 1. Torma M.- Rozik É. – Hódi L. 2003: Vegyszeres gyomirtási kísérletek fokhagymában. II. Erdei Ferenc Tudományos Konferencia, Kertészeti Szekció, II. kötet, 51-56.
 1. Hódi L. – Torma M. 2003: A különböző típusú vöröshagymafajták érzékenysége a posztemergensen alkalmazott kétszikűirtó herbicidekkel szemben. II. Erdei Ferenc Tudományos Konferencia, Kertészeti Szekció, II. kötet, 57-60.
 1. Hódi L. – Torma M. 2004: Possibilities to control problem weeds in imidazolineresistant sunflower hybrids in Hungary. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Journal of Plant Diseases and Protection, Sonderheft XIX, 909-913. IF:0.833
 1. Torma M. – Radvány B. – Hódi L. 2004: Effect of mesotrione residues on following crops. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Journal of Plant Diseases and Protection, Sonderheft XIX, 801-805. IF:0.833
 1. Torma M. – Hódi L. – Horn A. 2004: Study of fluminoxazin in sunflower, onion and garlic. 4th International Weed Science Congress, Durban, Dél-Afrika, Abst. 23.
 1. Hódi L. – Molnár F. 2005: Az iva. In: Veszélyes 48. szerk.: Benécsné Bárdi Gabriella. Mezőföldi Agroforum Kft., Szekszárd. 67-70. ISBN 963-218-120-4.
 1. Hódi L. – Mezei I. 2005: Varjúmák. In: Veszélyes 48. szerk.: Benécsné Bárdi Gabriella. Mezőföldi Agroforum Kft., Szekszárd. 130-134. ISBN 963-218-120-4.
 1. Hódi L., Torma M., Mucsi K., Kazinczi G. 2006. : Critical periods for weed control in sunflower in South-Eastern region of Hungary. Cereal. Res. Comm. 34 (1) 469-472. IF:1.037
 1. M. Torma, A. Horn, L. Hódi, I Kristó, M. Hódi Szél 2006.: Phytotoxicity study of flumioxazin and its combinations with different adjuvants in sunflower cultivars. Cereal. Res. Comm. 34 (1) 453-456. IF:1.037
 2. Torma M., Hódi L., Benécsné Bárdi G., Kazinczi G. 2006. : Distributon of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in Hungary. Internat. Symp. Intractable Weeds and Plant Invaders. Ponta Delgada , Azores (Portugal) p.18.
 3. Hódi, L., Torma, M. & Mucsi, K. 2006.: Habitat of Iva xanthiifolia (Nutt.) as a new invasive species in Hungary. Internat. Symp. Intractable Weeds and Plant Invaders. Ponta Delgada , Azores (Portugal) p.29.
 1. Torma M., Kazinczi G., Hódi L. 2006.: Postemergence herbicide trreaments in maize against difficult to control weeds in Hungary. Z. PflKrankh. PflSchutz Sonderh. 20, 781-786. IF: 0.239
 1. Hódi L., Simon J., Mezei I., Kádár A., Sártory T., Tóth Á., Kazinczi G. 2009.: Különböző herbicidek hatékonyságának összehasonlítása parlagfű ellen. II. Gabonatarló, ruderália és tavaszi árpa. 55. Növényvédelmi Tudományos Napok Budapest, ISSN: 0231 2956, ISBN: 963 8131 071 p.47.
 1. Hódi L., Sártory T., Kádár A., Tóth Á., Simon J., Kazinczi G. 2009. Parlagfű ellen védekezési kísérletek gabonatarlón és ruderálián. Gyommentes Környezetért Alapítvány és a Magyar Gyomkutató Társaság Konferenciája, Salgóbánya
 1. Hódi L., Sártory T., Kádár A., Tóth Á., Simon J., Kazinczi G. 2009. Parlagfű elleni védekezési kísérletek gabonatarlón és ruderálián. Magyar Gyomkutatás és Technológia 10 (1), 69.
 1. Hódi L., 2009.: Integrált védelem a parlagfű ellen. Vegyszeres védekezési módszerek. Növényvédelem 45, 465-470.
 1. Hódi L., és mtsai 2009.: Magyarország szántóföldjeinek gyomnövényzete szerk: Novák Róbert- Dancza István- Szentey László- Karamán József, FVM Budapest.
 1. A. M. Hódi, L. Hodi , K. Mucsi, 2009.: The Invasion of the Town Hódmezővásárhely’s interior Areas by the Creeping Woodsorrel (Oxalis corniculata) 5th International Plant protection Symposium, Debrecen, Hungary
 1. Hódi L. et al. 2009. Arable weeds of Hungary; Fifth National Weed Survey (2007-2008) FVM Budapest, 2009
 1. Hódi A. M., Hódi L., Hlavács B., 2010.: Adatok a szürke madársóska csírázásbiológiájához. 56. Növényvédelmi tudományos napok Budapest. ISSN: 0231 2956, ISBN: 936 8131 071. p. 38.
 1. Hódi L., 2010.: Paradicsom in: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás szerk: Kádár Aurél, Magánkiadás Budapest 2010. ISBN: 978-963-08-0013-6. p.255-258
 1. Hódi L., 2010.: Paprika in: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás szerk: Kádár Aurél, Magánkiadás Budapest 2010. ISBN: 978-963-08-0013-6. p.255-258
 1. Hódi L., 2010.: Hagyma in: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás szerk: Kádár Aurél, Magánkiadás Budapest 2010. ISBN: 978-963-08-0013-6. p.267-275.
 1. A. M. Hodi, B. Hlavacs, L. Hodi 2010.: Allelopathic effect of creeping woodsorrel (Oxalis Corniculata L.) under laboratory conditions 15th European Weed Research Society Symposium July 12.-15. Kaposvár, Hungary
 1. Hódi L., Karamán J., Novák R., 2010.: Parlagi rézgyom in: Az Ötödik Országos Gyomfelvételezés Magyarország szántóföldjein szerk: Novák R., Dancza I., Szentey L., Karamán J., Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest ISBN: 978-963-08-1580-2.
 1. . Hódi L., Karamán J., Novák R., 2010.: Szerbtövis fajok in: Az Ötödik Országos Gyomfelvételezés Magyarország szántóföldjein szerk: Novák R., Dancza I., Szentey L., Karamán J., Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest ISBN: 978-963-08-1580-2.

49.Hódi L., 2012.: Parlagi rézgyom in: Inváziós növényfajok Magyarországon szerk: Csiszár Ágnes Sopron, ISBN: 978-963-334-050-9.

 

 1. A. M. Hódi, L. Hódi, L. Palkovics 2012.: Comparative study of the allelopathic effects of invasive wood sorrels (Oxalis corniculata L., Oxalis dillenii JACQ.) in Hungary International Symosium on Current Trend in Plant Protection, Belgrade, Serbia Proceedings p.86.
 1. Dukai D., Hódi A. M., Hódi L., Palkovics L., 2013.: A dillénius madársóska (Oxalis dillenii JACQ.) allelopatikus hatásának vizsgálata laboratóriumi körülmények között. Növényvédelmi Tudományos Napok Budapest, ISSN: 0231 2956 p.72.
 1. Hódi L., 2013.: Paradicsom in: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás szerk: Kádár Aurél, Magánkiadás Budapest 2013. ISBN: 978-963-08-7523-3. pp.297-301.
 1. Hódi L., 2013.: Paprika in: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás szerk: Kádár Aurél, Magánkiadás Budapest 2013. ISBN: 978-963-08-7523-3. pp.294-296.
 1. Hódi L., 2013.: Hagyma in: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás szerk: Kádár Aurél, Magánkiadás Budapest 2013. ISBN: 978-963-08-7523-3. pp.311-319.
 1. Hódi L., 2013: A napraforgó termesztés „sötét” oldala Magyar gyomkutatás és technológia 14 : 1 pp. 55-56.
 1. A.M. Hodi, G. Bese, L. Hodi, L. Palkovics, 2014.: Role of Oxalis corniculata L. as plant virus reservoir with special regard to Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV-RB) strain occurrence in rock-wool cultivation in Hungary. 26th German Conference on weed Biology an Weed Control, March 11-13, 2014, Braunschweig, p. 239-243. Germany Julius-Kühn-Archiv, 443, 2014 – pub.jki.bund.de
 1. Simon J., Bagi I., Simon N., Hódi L. 2014.: A xanthium nemzetségbe tartozó növények formagazdagsága Csongrád megyében. Növényvédelmi Tudományos Napok Budapest ISSN: 0231 2956 p.76.
 1. Hódi L., 2014: A zöldségnövények gyomirtásának lehetőségei Agroinform 23 : 3  pp. 30-31.
 1. L. Hódi, K. Mucsi, A. Hódi, 2014.: The national procedures against the adventive and invasive ragweed in Hungary. International Scientific Conference „Science, Technology and Innovative Technologies in the Prosperous Epoch of the Powerful State” Ashgabat, Turkmenistan pp. 307-309.
 1. Hódi L , Bese G. 2016: Élősködő gyomnövények térhódítása a Dél-Alföldön. Magyar gyomkutatás és technológia 17 : 1 pp. 74-75.
 1. Hódi L., 2016.: Paradicsom in: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás szerk: Kádár Aurél, Magánkiadás Budapest 2016. ISBN: 978-963-12-6097-7. pp.307-310.
 1. Hódi L., 2016.: Paprika in: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás szerk: Kádár Aurél, Magánkiadás Budapest 2016. ISBN: 978-963-12-6097-7. pp.305-306.
 1. Hódi L., 2016.: Hagyma in: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás szerk: Kádár Aurél, Magánkiadás Budapest 2016. ISBN: 978-963-12-6097-7. pp.320-327.
 1. Torma M., Hódi L. 2018: Gyomirtási technológiák napraforgó szádor (Orobanche cumana Wallr.) elleni hatékonyságának összehasonlítása napraforgóban. Magyar gyomkutatás és technológia. XIX. 2. 47-58.
 1. Vaczkó, G., Hódi, L., Tar, M., Jakab, P. Kristó, I. 2018:The effect of different weed control technologies on weed species composition of maize Wellmann International Scientific Conference : Book of Abstracts Hódmezővásárhely, Magyarország : Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, (2018) p. 94
 1. Kristó, I., Vaczkó, G., Tar, M., Jakab, P., Hódi, L. 2018:The effect of different weed control technologies on yield of maize and profitability of maize production Review on Agricultur and Rural development 7 : 1-2 pp. 72-76. ,
 1. Hódi L. 2019: A vöröshagyma gyomirtása Kabukival. Sumi Agro Konferencia Zágráb 2019. 10. 10
 1. Hódi L., 2019.: Paradicsom in: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás szerk: Kádár Aurél, Magánkiadás Budapest 2019. ISBN: 978-615-00-6072-9. pp.305-307.
 1. Hódi L., 2019.: Paprika in: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás szerk: Kádár Aurél, Magánkiadás Budapest 2019. ISBN: 978-615-00-6072-9. pp.303-304.
 1. Hódi L., 2019.: Hagyma in: Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás szerk: Kádár Aurél, Magánkiadás Budapest 2019. ISBN: 978-615-00-6072-9. pp.317-322.
 1. Novák R. et al. (Bese G., Hódi L.) 2020: A Hatodik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés előzetes eredményei. 66. Növényvédelmi Tudományos Napok összefoglaló pp 64-65.
 1. Hódi L. et al. (Bese G., Keller T.) 2020: Megoldások keresése a vöröshagyma (Allium cepa) vegyszeres gyomirtására a hazai gyomflóra tükrében. 66. Növényvédelmi Tudományos Napok összefoglaló p 73.
 1. Hódi L. 2020: Gyomnövények élettereinkben. Agronapló 2020. április pp 50-52.
 1. Hódi L. et al. (Bese G., Keller T.) 2020: Megoldások keresése a vöröshagyma (Allium cepa) vegyszeres gyomirtására a hazai gyomflóra tükrében. A Magyar Gyomkutató Társaság 26. konferenciáján, Siófokon, március 12.-én elhangzott előadás.
 1. Bese G. et al. (Hódi L.) 2020: Gyomosodási viszonyok a talaj nélküli zöldséghajtatásban, a délalföldi régióban. A Magyar Gyomkutató Társaság 26. konferenciáján, Siófokon, március 12.-én elhangzott előadás.

Összes Impact Factor: 5,675

A szabadon letölthető elektronikus cikkek hivatkozásai (open access) a Magyar Tudományos Művek Tárában:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10044142&paging=1;20

 Illetve a szerző és cím alapján a Google scholar keresőben találhatóak: https://scholar.google.com/