Dr. Wágner Gábor publikációs listája

 1. Wágner Gábor (2004): Preemergens herbicidek hatása a borsó fejlődésére. Diplomadolgozat, Keszthely.

 

 1. Nádasyné I. E. – Wágner G. (2004): A zöldborsó preemergens herbicidekkel szembeni érzékenysége. XIV. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum kiadványa, Keszthely, 43.

 

 1. Nádasyné I. E. – Wágner G. (2004): A borsó herbicid-érzékenységének vizsgálata. Magyar Gyomkutatás és Technológia, V. évfolyam 1. szám, 55-62.

 

 1. Wágner G. – Nádasyné I. E. (2004): A zöldborsó herbicid érzékenysége, mint a vegyszerválasztás egyik meghatározója. XLVI. Georgikon Napok Tudományos Konferencia kiadványa, Keszthely, 113.

 

 1. E. Nádasy – G. Wágner (2005): Dry matter production of green pea influenced by herbicides, Cereal Research Communications, 33. (1): 377-380.

 

 1. E. Nádasy – D. Szám – Zs. Sümegi – G. Wágner – G. Kazinczi – L. Labancz (2005): Problems and experience of chemical weed control of green pea in Hungary. IOBC Working Group on Integrated Control in Field Vegetables Meeting, 2005. 10. 3-7. Ljubljana, Slovenia.

 

 1. G. Wágner – E. Nádasy (2006): Changing of chemical weed control of green pea considering environmental protection in Hungary. Cereal Research Communications, 34. (1): 713-716.

 

 1. G. Wágner – E. Nádasy (2006): Effect of pre-emergence herbicides on growth parameters of green pea. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences 71. (3a): 809-813.

 

 1. Wágner G. – Nádasyné I. E. (2006): A borsó herbicid-választékának változása az elmúlt 20 évben. XLVIII. Georgikon Napok kiadványa, Keszthely 131.

 

 1. G. Wágner – E. Nádasy (2006): Study of phytotoxicity of herbicides on green pea. 4th International Plant Protection Symposium at Debrecen University, (11th Trans-Tisza Plant Protection Forum), Debrecen, Proceedings, 307-313.

 

 1. Wágner G. – Nádasyné I. E. (2006): Herbicidek fitotoxicitás vizsgálata zöldborsón. Magyar Gyomkutatás és Technológia, VII. évfolyam 2. szám, 71-78.

 

12. G. Wágner, E. Nádasy (2007): Study regarding the competition between green pea and its summer annual weeds. Analele Universitatii Din Oradea, Fascicula Agricultura-Horticultura, ed. Universitatii Din Oradea 13. (13): 317-324.

 

 1. Wágner Gábor – Nádasyné I. E. (2007): A zöldborsó gyomosodása különböző herbicid kezelésekben. XVII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum kiadványa, 68-72.

 

 1. Wágner Gábor – Nádasyné I. E. (2007): A zöldborsó és néhány fontosabb gyomnövénye közötti kompetíció vizsgálata tenyészedényes kísérletben. 53. Növényvédelmi Tudományos Napok kiadványa, 59.

 

 1. G. Wágner – E. Nádasy (2007): Competition for nutrients between weeds and green pea. Cereal Research Communications, 35. (2): 1325-1328.

 

 1. E. Nádasy – G. Wágner (2007): Interaction between nitrogen nutrition and herbicides in green onion. Cereal Research Communications, 35. (2): 801-804.

 

 1. G. Wágner – E. Nádasy (2007): Effect of herbicides on green pea’s weed flora. 59th International Symposium on Crop Protection, Abstracts, May 22, 2007, Gent, Belgium, 142.

 

 1. G. Wágner – E. Nádasy (2007): Interaction between nutrition and herbicide application in pea culture. 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Program and Abstract Book, 11-15 June, 2007, Budapest, Hungary, 33.

 

 1. E. Nádasy – D. Szám – Zs. Sümegi – G. Wágner – G. Kazinczi – L. Labancz (2007): Problems and experience of chemical weed control of green pea in Hungary. IOBC /wprs Bulettin, 30 (8): 141-146.

 

 1. Wágner Gábor – Nádasyné Ihárosi Erzsébet (2008): A zöldborsó és néhány fontosabb gyomnövénye közötti kompetíció vizsgálata tenyészedényes kísérletben. Növényvédelem, 44. (1): 27-33.

 

 1. Wágner Gábor – Nádasyné Ihárosi Erzsébet (2008): A borsó gyomnövényei, gyomirtása és gyomirtószer választéka. Agrofórum, 19. (2): 34-37.

 

 1. Wágner Gábor – Nádasyné Ihárosi Erzsébet (2008): A borsó és a gyomnövények versengése nitrogénkezelések hatására. 50. Georgikon Napok kiadványa, Keszthely 109.

 

 1. Wágner Gábor – Nádasyné Ihárosi Erzsébet (2009): Tápanyagok és herbicidek kölcsönhatásának vizsgálata tenyészedényes kísérletben. XIX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum kiadványa, 150-159.

 

 1. Nagy Viktor – Nádasyné Ihárosi Erzsébet – Wágner Gábor (2009): A selyemmályva (Abuthilon theophrasti Medic.) jelentősége, biológiája. XIX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum kiadványa, 120-123.

 

 1. Gábor Wágner – Erzsébet Nádasy (2009): Interaction between nutrition and herbicide application in pea culture. Communication in Soil Science and Plant Analysis, 40 (01-06), 435-444.

 

 1. Wágner Gábor – Nádasyné Ihárosi Erzsébet (2009): A borsó és a gyomnövények tápanyag kompetíciója. Agrokémia és Talajtan, 58. (1): 69-78.

 

 1. Gábor Wágner – Erzsébet Nádasy (2010): Influence of nitrogen and herbicide treatments on the nitrogen uptake of pea and Chenopodium album (L.). Acta Agronomica Hungarica, 58 (2), 123-132.

 

 1. Márton, L. ,Lehoczky, É. és Wágner, G. (2013): Kukorica gyomosodásának vizsgálata mezei azsattal (Cirsium arvense (L.) Scop.) erősen fertőzött területen. Acta Agraria Debreceniensis, 51. 131-135.

 

 1. Benczés Bálint, Lőrinczné Izsányi Gizella, Rábai Andrea, Somody Gergő, Varga András, Dr. Wágner Gábor, Dr. Halmágyi Tibor (2020): Szőlősor(s)ok a Dunántúlon, 2019. Agrofórum, Extra 86. (2): 88-92.