Együttműködésben a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karával

A CPR Europe KFT egyre szélesedő aktív együttműködést tart fenn a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karával.

A növénytermelésben és növényvédelemben végzett kutató-fejlesztő munka kiváló lehetőséget teremt, hogy a hozzánk szakmai gyakorlatra érkező hallgatók megismerjék a legkorszerűbb technológiákat, és a perspektivikus fejlesztési irányokat ezeken a szakterületeken.

A Karon folyó növényvédelmi szakmérnök képzésben több kollégánk tantárgyfelelős oktatóként adja át tudását és tapasztalatait, valamint szakdolgozati konzulensként segíti a hallgatók munkáját.

A tudományos diákköri munka a szakmai elhívatottság megalapozója a felsőoktatási intézményekben. A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán decemberben rendhagyó módon, online rendszerben megrendezésre került Tudományos Diákköri Konferencián a Növénytudományi és Agrárökonómiai Szekció bizottsági elnökeként, a januári záróvizsga bizottságban társelnökként értékelte kollégánk a hallgatók felkészültségét.

SZTE Tangazdaság Kft. az igények és lehetőségek függvényében kísérleti helyszín biztosításával segíti munkánkat.

Bízunk benne, hogy újabb lehetőségek feltárásával ez az együttműködés tovább szélesedik, erősítve az oktatás és az alkalmazott kutatás kapcsolatait közöttünk.