Molnár Ferenc publikációs listája

SZEÖKE K., MOLNÁR F., GYULAI P., VERES J., SZILÁGYI K-NÉ (1995) A gyapottok bagolylepke 1994. évi előfordulása és kártétele Magyarországon. Növényvédelem 31 . 6. 249-259.

 

TATÁR J. , MOLNÁR F. (1995) Ismét a mezei pocokról. .. Agrofórum 1995. 4. 45-46.

 

MOLNÁR F., HALMÁGYl T., GÁBORJÁNYl R., BAGYlNKA T. (1996) A szabadföldi

uborka növényvédelme. Növényvédelem 32. 7. 343-359.

 

MOLNÁR F. (1997) A gyapottok bagolylepke a hajtatásban . Agrofórum 1997. 1. 68-69.

 

MOLNÁR F. (1997) A kártevők a cukorrépából sem mennek szabadságra. Agrofórum 1997. 7. 18-21.

HATALÁNÉ ZSELLÉR 1., MOLNÁR F., MUCSI K., TÓTH B. (1997) Megfigyelés,

felderítés alatt. l. Magyar Mezőgazdaság, 52. (32) 17.

 

HATALÁNÉ ZSELLÉR I., MOLNÁR F., MUCSI K., TÓTH B. (1997) Megfigyelés,

felderítés alatt. II. Magyar Mezőgazdaság, 52. (33) 19.

 

HATALA-ZSELLÉR, I., MOLNÁR, F., MUCSI, K., (1997) Experience of control trials

against Diabrotica virgifera virgifera LeConte. Abstracts of the 2nd FAO WCR/TCP meeting of the EPPO ad hoc PANEL and 4th lnternational IWGO Workshop, Gödöllő , 28-30 Oct.1997. 22p.

 

HATALÁNÉ ZSELLÉR 1., MOLNÁR F., TÓTH B., MUCSI K., CSALÁNÉ

KRUPÁNSZKI 1., SIVCEV, I., (1997) Tapasztalatok az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) elleni védekezés lehetőségeiről. 43. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 1997. február 24-25.

 

MOLNÁR F., GYULAI 8 ., CZEPÓ M. (1998) Újabb lehetőségek az arankafélék elleni

védekezésre. Növényvédelem 34. 7. 379-383 .

 

PRINCZINGER G., RIPKA G., !LOVAI .z., VASAS L., MOLNÁR F., HATALÁNÉ

ZSELLÉR 1., KISS J. , EDWARDS C.R. (1999) Helyzetkép az amerikai kukoricabogárról Magyarországon, 1995-1998. Növényvédelmi Fórum ’99 Keszthely, 1999. január 27-29. Összefoglalók, 44. o.

 

HÓDI L. , MOLNÁR F. (2000) Veszélyes tizenkettő (IV/1 .). Az íva. Agrofórum 2000. 9. 45-48.

 

BENÉCSNÉ BÁRDI G., MOLNÁR F. (2000) Mire figyeljünk a kukorica posztemergensgyomirtása során? Agrofórum 2000. 6. 12-15.

 

KISS J., EDW ARDS, C.R., VASAS L., MOLNÁR F., SZÁSZ Á., PETRÓ E. , SZABÓ E.,TUSKA T., SZABÓ Z., PRINCZINGER G. , RIPKA G. (2000) Az „areawide pest

management” koncepció magyarországi adaptálásának eredményei az amerikai

kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) populációcsökkentésében. 46.

Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2000. február 23-24. Összefoglalók 57. o.

ELEKESNÉ KAMINSZKY M., BÁRTFAI J-NÉ, BUDAI CS., CZIKLIN M., FARKAS L, GÁL T-NÉ, GARAI A., GYŐRFFYNÉ MOLNÁR J. , GYULAI P., HAVASRÉTI B., HERCZIG B., HERTELENDY P., JOBBÁGY J., KASZA 1., LUKÁCS M., MEZEY Á. , MOLNÁR F., MOLNÁR J., PÁLL P., PAPP E., REIDERNÉ SALY K. , SZÁNTÓNÉ VESZELKA M. , SZENDREI L-NÉ, SZEŐKE K., TÓTH . B., UGHY P. , VASAS L., VÖRÖS G. (2001) A közönséges burgonya-fonálféreg (Globodera rostochiensis Wollenberger) elterjedésének I. országos felmérése (1995-1998). Növényvédelem 37. 4. 165-171.

MOLNÁR F., ZÖLDI I. (2001) Tapasztalatok a csemegekukorica hibridek gyomirtó szerekkel szembeni érzékenységéről. Agrofórum 2001. 6. 68-73.

Rátainé Vida Rozália, Szabó László, Pocsai Emil dr., Molnár Ferenc, Barasits
Tibor, Follárdt János, Horváthné Tóth Zsuzsanna, Tomcsányi András dr. (2001) Körkép a kalászosokról, Lapszám: 3.

Molnár Ferenc (2004) Újabb eredmények a csemegekukorica hibridek herbicid-érzékenységéről, Lapszám: 5.

Molnár Ferenc (2004) A csemegekukorica hibridek herbicid-érzékenységéről képekben, Lapszám: 6.

Molnár Ferenc (2005) Változások a csemegekukorica gyomirtásában, Lapszám: 4.

Molnár Ferenc (2005) A parlagfű-mentesítés 2004. évi tapasztalatai Békés megyében, Lapszám: 6.

Molnár Ferenc (2005) Tapasztalatok és tanulságok a kukorica vegyszeres gyomirtásában, 2004-ben
Békés megyében, Lapszám: Extra 9.

Molnár Ferenc (2006) Hatósági eljárások a megváltozott jogszabályi háttér mellett, Lapszám: Extra 16.

Szabó László, Molnár Ferenc (2012) Egyszikű gyomnövények a kapás kultúrákban, Lapszám: Extra 45.

Laudis a csemegekukorica gyomirtásban

https://agro.bayer.co.hu/hirek/index.php?id=63

Változások a csemegekukorica gyomirtásában

Agrofórum 16. évf. 4. sz. / 2005

Jó úton haladunk? Központi szerepben a csemegekukorica és a zöldborsó

https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2014/05/szantofold/jo-uton-haladunk-kozponti-szerepben-a-csemegekukorica-es-a-zoldborso

A csemegekukorica termesztésének helyzete és gyomirtásának nehézségei, lehetőségei

 

Újabb eredmények a csemegekukorica-hibridek herbicidérzékenységérôl. GyakorlatiAgro fórum, 15 (5): 35–44.

Újabb eredmények a csemegekukorica-hibridek herbicidérzékenységérôl képekben. Gyakorlati Agrofórum, 15 (6): 40–41.

A gyapottok-bagolylepke 1994. évi előfordulása és kártétele Magyarországon. Növényvédelem, 31 (6):249-259.

A Laudis felhasználásának lehetőségei, tapasztalatai a csemegekukorica gyomirtásában

https://agroforum.hu/szakcikkek/gyomirtas/a-laudis-felhasznalasanak-lehetosegei-tapasztalatai-a-csemegekukorica-gyomirtasaban/

Mire figyeljünk a kukorica posztemergens gyomirtása során? Gyakorlati Agrofórum 11(6): 12-15.

Egyszikű gyomnövények a kapás kultúrákban. Agrofórum Extra 45: 110–116.

Zöld muhar (Setaria viridis (L.) P. Beauv.) – Az ötödik országos gyomfelvételezés Magyarország szántóföldjein 214-220.

A kalászos tarlók gyomösszetétel-változása, a tarlóápolási munkák jelentősége a gyomosodás szempontjából – Az ötödik országos gyomfelvételezés Magyarország szántóföldjein 497-498.

Országos eredmények – Az ötödik országos gyomfelvételezés Magyarország szántóföldjein 367-491.

A csemegekukorica-termesztés helyzete, gyomirtásának lehetőségei a fokozottabb gyomirtó szer-érzékenység tükrében Gyomnövények, gyomirtás IX. 1. 30-50.

Kukorica gyomirtása – Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás VI. 181-218

Kabakosok gyomirtása – Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás VI. 323-324