Tibor Barasits publication list

Magyar D., Barasits T., Fischl G. and Fernando W.G.D.: First Report of the Natural Occurence of The teleomorph of Leptosphaeria maculans on Oilseed Rape and Airborne Dispersal of Ascospores in Hungary, Journal of Phytopathology 154: 428-431, pp. 428-431
August, 2000

 

First Report of Pathogenicity Group-3 of Leptosphaeria maculans on Winter Rape in Hungary

Sz. Szlávik, National Institute for Agricultural Quality Control, Budapest, 1024 Hungary; T. Barasits, Plant Protection and Soil Conservation Service of County Vas, Tanakajd, 9762 Hungary; and W. G. D. Fernando, Department of Plant Science, University of Manitoba, Winnipeg, MB R3T 2N2, Canada

May 2006, Volume 90, Number 5 Plant Disease
Page 684

 

Barasits, T., Elek, H. és Fischl, G. (2001):Adatok a repce fómás betegségének magyarországi előfordulásához. Növényvédelem. 37:2. 65-70.

 

Magyar D, Szécsi Á, Barasits T (2003) Andersen és Hirst típusú levegőmintavevők összehasonlítása növény-és közegészségügyi vizsgálatokban. Környezeti Ártalmak és a Légzőrendszer 13: 239-250 

 

Új kihívások a repce betegségei elleni védekezésben
(Barasits Tibor) Agrofórum Extra 18. (2007) 49-50

 

Az ökológiai igények és a kórokozók növekvő jelentőségének hatása a repcetermesztésre
(Barasits Tibor) 19.évf.Agrofórum Extra 23./2008

 

A repce fómás betegsége, egy terjedőben lévő kórokozó
Növények védelme : a Magyar mezőgazdaság melléklete, 2004. 6. sz. 15. old.

 

Barasits, T., Elek, H. és Fischl, G. (2000):Adatok a repce fómás betegségének magyarországi előfordulásához. Növényvédelmi Tudományos Napok 2000. Összefoglaló kiadvány.

 

Barasits, T. és Farkas, I. (2002): A repce fómás betegsége a fajták és a repceszár-ormányos kártételének tükrében. Növényvédelmi Tudományos Napok 2002. Összefoglaló kiadvány. 66.

 

Barasits, T. (2003): A káposztarepce leptoszfériás betegsége a fajták és a rovarkártétel tükrében. Növényvédelmi Tudományos Napok 2003. Összefoglaló kiadvány. 86.

Magyar D, Szécsi Á, Barasits T (2004) Fuzáriumok izolálása Andersen-féle mintavevővel. 50. Növényvédelmi Tudományos Napok Budapest, február 25-26.

 

Both Gyula és Barasits Tibor: A fenyőfélék védelme Növényvédelem 2006

 

Barasits T. és Tomcsányi A. (1994):

Vetéssűrűség hatásának jellemzése 5 különböző függvénytípussal az őszi és

tavaszi árpafajták termésére. Növénytermelés, 43:4:341-354

 

Barasits Tibor – Tomcsányi András:

A vetőmagnorma hatásának jellemzése különböző függvényekkel az őszi és tavaszi árpafajták terméselemeire

Növénytermelés 43. évf. 5. sz. / 1994 387-401

 

Barasits, T. 2004: Az árpa károsítói. In: Tomcsányi A., Turcsányi G.: Az

árpa. Hordeum L. Akadémiai Kiadó Budapest. 221-223.

 

Follárdt János – Szabó László – Rátainé Vida Rozália – Péter János – Molnár Ferenc – Horváthné Tóth Zsuzsanna – Pocsai Emil – Tomcsányi András – Barasits Tibor Körkép a kalászosokról Gyakorlati Agrofórum 12. évf. 3. sz. / 2001

 

Elekesné Kaminszky Mariann, Orosz András, Barasits Tibor, Csörnyei Kornélia, Cziklin Margit, Dulinafka György, Gál Szilvia, Györffyné Molnár Júlia, Gyulai Péter, Havasréti Béla, Szendrey Gabriella, Tóth Béla, Varga Mária, Vörös Géza, Alberto Alma és Simona Palermo: Szőlő sárgaságot (Grapevine yellows) okozó fitoplazmával fertőzött ültetvények kabócafaunájának monitoring vizsgálata Növényvédelem 2006. 4.szám

 

Láng Letícia – Lehoczky Éva – Nádasy Miklós – Kállay Miklós – Barasits TiborA kőszegi láng Pincészet szőlőültetvényeinek növényegészségügyi állapota

Növényvédelem 46. évf. 2. sz. / 2010 67-78

 

Barasits Tibor: Együtt a növényvédelmi fejlesztésben – világszerte, mesterfokon Növényvédelem 46.évf 2.sz/2010

 

BARASITS Tibor – FARKAS István. A cukorrépa nyári lombvédelme. = Magyar. Mezőgazdaság. Növények Védelme. 6. 2002. 57. 32./mell. 9-11.